آخرین اخبار

مرکز تندرستی و مشاوره بتیس در ماه رمضان پذایرای خانواده های گرامی می‌باشد

عضای محترم خانواده دانش‌اموزان می‌توانند تا پایان مرداد ماه۱۳۹۶ با مراجعه به مرکز تندرستی و مشاوره و

درباره زیرمرکز

ارزيابی و مشاوره ورزشي

ویدئو های منتخب زیر مرکز

گالری تصاویر منتخب