اخبار مراکززمانبندی کلاس‌های ورزشی تابستان 97 موسسه ورزشی بتیس - ویژه دختران

برنامه زمانبندی کلاس‌های ورزشی بتیس در ایام تابستان را میتوانید در بالا مشاهده کنید. این کلاس‌ها با بهره&zwn...


تاریخ: 5/19/2018 10:13:41 AM |
نویسنده: روابط عمومی موسسه ورزشی بتیس

زمانبندی کلاس‌های ورزشی تابستان97 موسسه ورزشی بتیس - ویژه پسران

برنامه زمانبندی کلاس‌های ورزشی بتیس در ایام تابستان را میتوانید در بالا مشاهده کنید. این کلاس‌ها با بهره&zwn...


تاریخ: 5/19/2018 10:14:28 AM |
نویسنده: روابط عمومی موسسه ورزشی بتیس

ثبت رایگان باشگاه‌ها

زورخونه در نظر دارد باشگاه‌های منطقه ۱ و ۲ و ۳ مناطق شهرداری تهران را به طور رایگان ثبت کند. ...


تاریخ: 6/17/2017 1:46:21 PM |
نویسنده: روابط عمومی موسسه ورزشی بتیس

مرکز تندرستی و مشاوره بتیس در ماه رمضان پذایرای خانواده های گرامی می‌باشد

عضای محترم خانواده دانش‌اموزان می‌توانند تا پایان مرداد ماه۱۳۹۶ با مراجعه به مرکز تندرستی و مشاوره ورزشی بتیس، از خدمات ارزیابی جسمانی، طراحی تمرین و ...


تاریخ: 6/17/2017 1:24:47 PM |
نویسنده: روابط عمومی موسسه ورزشی بتیس

ثبت نام کلاس های آموزشی بتیس شروع شد

ثبت نام کلاس های آموزشی بتیس شروع شد ثبت نام کلاس های آموزشی بتیس شروع شد ثبت نام کلاس های آموزشی بتیس شروع شد ثبت نام کلاس های آموزشی بتیس شروع شد ثب...


تاریخ: 04/03/2017 03:27:45 ب.ظ |
نویسنده: alisojudi
1