موسسه ورزشی بتیس همواره در تلاش بوده است تا با بگارگیری نیروهای متخصص و تحصیل کرده در رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی و همچنین با تجربه در رشته ورزشی مربوطه، ورزش را به صورت علمی و اصولی آموزش دهد که در ادامه به معرفی مربیان والیبال دختران می پردازیم